Bildgalleri

Åkerfibbla - Hypochaeris glabra L.


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet av
åkerfibbla

Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet av
åkerfibbla.
Arkets baksida

Holkfjäll

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hypoc/hypogla2.html
Senaste uppdatering: 16 februari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg