Åkerfibbla

Hypochaeris glabra L.

Vetenskapliga synonym: Hypochoeris glabra L.

Åkergrisøyre Glat Kongepen Kaljuhäränsilmä Smooth Cat's-ear Kahles Ferkelkraut

Åkerfibbla, blomkorg Beskrivning. Åkerfibbla är en oftast ettårig, gulblommig ört med kala eller ibland glest håriga, bukttandade eller parflikiga blad som sitter samlade i en basal rosett. Stjälkarna kan bli upp till tre decimeter höga och är kala, bladlösa och vanligen greniga. Bladen är oftast grunt parflikiga. Åkerfibbla blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är små och smala och har kala oliklånga holkfjäll som är hinnkantade, de längsta holkfjällen är nästan lika långa som blommorna. Blommorna är ljust gula och tunglika, de är ganska korta. Frukterna har fjäderpensel och en yttre rad av enkla hår, de inre frukterna har långt spröt medan de yttre vanligen saknar spröt.
Åkerfibbla De båda andra arterna i släktet, rotfibbla (H. radicata) och slåtterfibbla (H. maculata), har strävt håriga blad och betydligt större blomkorgar. Åkerfibbla kan korsa sig med rotfibbla om arterna växer tillsammans.

Åkerfibbla, bladrosett

Utbredning. Åkerfibbla är sällsynt och förekommer nästan bara längs Västkusten och i Skåne. Den växer på öppen, sandig mark som åkrar eller sandhedar. Arten har förut varit känd från flera landskap, men den är minskande och har helt försvunnit från flera lokaler. Åkerfibbla, frukter Första fynduppgift är från Hasslöv vid Hallandsåsen i Halland och publicerades i Osbecks Flora Hallandica 1788 (Nordstedt 1920). Ett ark insamlat av Osbeck vid Hallandsåsen finns i riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet glabra kommer av latinets glaber (kal) och syftar på de vanligen kala bladen och stjälkarna.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hypochoeris

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hypoc/hypogla.html
Senaste uppdatering: 16 februari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg