Svartfibblor

Hieracium L. sect. Subalpina Pugsley

Vetenskapliga synonym: H. sect. Nigrescentia auct.

Svartsvæver Krat-Høgeurt Mustakeltanot

Svartfibbla

Beskrivning. Svartfibblor är medelstora fleråriga örter som kan bli omkring en halv meter höga. Stjälken är upprätt och har långa mjuka hår. Bladen sitter i rosett vid basen, men även några få stjälkblad brukar finnas. Rosettbladen är skaftade, brett lansettlika med glest tandad kant, de har långa mjuka hår och rödgula mikroglandler i kanten. Svartfibblor blommar i juli-augusti, blomkorgarna är få, vanligen två till fyra. Holkfjällen är mörka med körtelhår och vanliga hår som har svart Svartfibbla förtjockad bas och ljus spets, samt rödgula mikroglandler. Blommorna är gula.
Svartfibblor omfattar omkring 200 apomiktiska småarter. De känns igen på förekomsten av rödgula mikroglandler i bladkanten och på holkfjällen, samt att holkfjällens hår har svart förtjockad bas och ljus spets. De liknar mest sektionen fjällfibblor (H. sect. Alpina), som dock är mer lågväxta, oftast med en ensam blomkorg, samt har holkfjällshår utan svart förtjockad bas.

Svartfibbla

Utbredning. Svartfibblor växer i ängsmarker och är vanliga i fjälltrakter i norra Sverige.

Etymologi. Sektionsnamnet Subalpina kommer av latinets sub (under) och alpina (alpin) och betyder 'växer nära alpina områden'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hiersub.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg