Savojfibblor

Hieracium L. sect. Sabauda (Fr.) Gremli

Beskrivning. Savojfibblor är en grupp fleråriga örter med mångbladiga stjälkar som blir drygt en halv meter höga. Bladen är stora och brett lansettlika med glest tandad kant. De nedre bladen är åtta till tolv och tättsittande men bladrosett saknas vid tiden för blomningen. De övre bladen är spetsigt äggrunda med bred rundad bas men är inte stjälkomfattande. Sajovfibblor blommar i juni-juli, blomkorgarna är många med mörka och nästan kala holkfjäll. Blommorna är gula och stiften grönaktiga.
Savojfibblor kännetecknas av talrika men ej stjälkomfattande blad av vilka många av de nedre är tättsittande och nästan gyttrade. De liknar mest småarterna i sektionen styvfibblor (H. sect. Tridentata), men hos de senare sitter alla blad glest.

Utbredning. Savojfibblor är en mellaneuropeisk grupp av vilken en apomiktisk småart, H. sabaudum L., har påträffats förvildad i Syd- och Mellansverige, ofta vid parker och botaniska trädgårdar.

Etymologi. Sektionsnamnet Sabauda kommer av latinets Sabaudia, vilket var romarnas namn på Savoie i Frankrike, ett område mellan Rhône och Isère som i Sverige kallas Savojen. Namnet betyder 'från Savojen'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hiersab.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg