Sallatsfibblor

Hieracium L. sect. Prenanthoidea W. D. J. Koch

Vetenskapliga synonym: H. sect. Prenanthea
Svenska synonym: sallatfibblor

Salatsvæver Hjertebladet Høgeurt Syyskeltanot

Beskrivning. Sallatsfibblor är en grupp tämligen högväxta, fleråriga örter. Stjälken kan bli nästan en och en halv meter hög och har mellan tio och tjugo tätt sittande stjälkblad, men saknar bladrosett. Bladen är lansettlika, bredast nära basen och har stjälkomfattande bas. Sallatsfibblor blommar i augusti-september, blomkorgarna är smala och talrika, de sitter på tätt körtelhåriga skaft i greniga samlingar. Holkfjällen är mörkt körtelhåriga och har ofta stjärnhår, men saknar rödgula mikroglandler. Blommorna är gula med korthåriga spetsar.
Sektionen sallatsfibblor omfattar ungefär 50 apomiktiska småarter. De känns lätt igen på den rikbladiga stjälken med lansettlika blad som har stjälkomfattande bladbas. Sektionen dovrefibblor (H. sect. Alpestria) har också stjälkomfattande bladbas men skiljs genom att bladen sitter glesare och att korgskaften inte är tätt körtelklädda.

Utbredning. Sallatsfibblor är ganska vanliga i norra Sverige, framförallt i Härjedalen och Jämtland, men med spridda förekomster från Dalarna till Torne Lappmark. De växer i ängar och rasmarker i fjälltrakterna och även på älvstränder, i vägkanter och skogsbryn.

Etymologi. Sektionsnamnet Prenanthoidea kommer av det vetenskapliga namnet på fibblesläktet Prenanthes och latinets -oides (liknande) och betyder 'lik Prenanthes'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hierpre.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg