Klippfibblor

Hieracium L. sect. Oreada (Fr.) Dahlst.

Vetenskapliga synonym: H. sect. Stelligera Zahn
Svenska synonym: norskfibbla

Bergsvæver Klippe-Høgeurt Kalliokeltanot

Beskrivning. Klippfibblor är medelstora, fleråriga örter som kan bli omkring en halv meter höga, men är oftast lägre. Stjälken är upprätt med spridda tandade hår, och har vid basen en bladrosett och ibland också ett eller två stjälkblad. Bladen är ganska styva, grå- eller blågröna, skaftade med kilformad bas, bladkanten är glest vasstandad och har spridda, ljusa tandade hår. Klippfibblor blommar från juli till september, blomkorgarna sitter få tillsammans i en gles kvastlik samling. Holkfjällen har flera olika typer av hår samt även små rödgula mikroglandler. Blommorna är gula, liksom stiften.
Klippfibblor omfattar omkring 125 apomiktiska småarter. De kännetecknas av blad i rosett, fåbladig stjälk, blad med ljusa tandade hår, samt holkfjäll med rödgula mikroglandler. De liknar mest sektionen hagfibblor (H. sect. Vulgata) men dessa saknar mikroglandler på holkfjällen. Sektionen svartfibblor (H. sect. Subalpina) skiljs genom holkfjäll med hår som har svart förtjockad bas.

Utbredning. Klippfibblor är mindre allmänna men förekommer i nästan hela landet, dock med stora utbredningsluckor. De växer på klippor, i rasbranter och grusmarker.

Etymologi. Sektionsnamnet Oreada kommer av grekiskans oros (berg) och betyder 'växer på berg'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hierore.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg