Norrlandsfibblor

Hieracium L. sect. Foliosa (Fr.) Dahlst.

Bladsvæver Bredbladet Høgeurt Saurakeltanot

Beskrivning. Norrlandsfibblor är storväxta fleråriga örter med rikbladiga stjälkar som kan bli drygt en meter höga. Stjälken har oftast fler än tio blad som sitter ganska tätt, men någon bladrosett finns inte vid tiden för blomningen. Bladen är lansettlika eller smalt äggrunda, glest tandade och bredast vid mitten eller vid basen och åtminstone de övre bladen har stjälkomfattande bas. Norrlandsfibblor blommar i augusti-september, blomkorgarna är stora och sitter på kraftiga skaft som är kala eller håriga, men inte tätt körtelhåriga. Holkfjällen är håriga och har ibland även några körtelhår, men saknar mikroglandler. Blommorna är gula.
Norrlandsfibblor liknar sallatsfibblor (H. sect. Prenanthoidea) och de två sektionerna är oskarpt avgränsade. De senare skiljs genom tydligt och tätt körtelhåriga korgskaft.

Utbredning. Norrlandsfibblor är mindre allmänna och har en nordlig utbredning från Norrbotten till Västmanland, med en isolerad förekomst i Småland. De växer i skogar och ängar i bergstrakter.

Etymologi. Sektionsnamnet Foliosa kommer av latinets folium (blad) och betyder bladrik.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hierfol.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg