Dovrefibblor

Hieracium L. sect. Alpestria (Fr.) Gremli

Vetenskapliga synonym: H. grupp Depilata Elfstr., H. grupp Semidovrensia Elfstr., H. sect. Dovrensia
Svenska synonym: mellanfibblor (grupp Semidovrensia), glattfibblor (grupp Depilata)

Dovresvæver Nordisk Høgeurt

Beskrivning. Dovrefibblor är en grupp fleråriga örter med upp till halvmeterhöga stjälkar som har få eller talrika stjälkblad, men som oftast saknar utvecklad bladrosett vid tiden för blomningen. Stjälken är mer eller mindre styvhårig och ofta försedd med stjärnhår upptill. Bladen är hela eller glest och grunt tandade, spetsiga och brett elliptiska, de övre bladen är stjälkomfattande och något insvängda vid basen. Dovrefibblor blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter i glesa kvastlika samlingar och har holkfjäll med borsthår och mörka eller gula körtelhår, men utan små rödgula mikroglandler. Blommorna är gula.
Dovrefibblor känns igen på de bladiga stjälkarna på vilka de övre bladen är stjälkomfattande med en midjelik inbuktning vid basen. Sektionen omfattar nästan 200 apomiktiska småarter och är mångformig. Ett tiotal av småarterna som har endast ett till tre stjälkblad skiljs ibland ut till en egen grupp som kallas mellanfibblor (grupp Semidovrensia). Ett fåtal småarter som har en bladrosett vid blomningen urskiljs ibland som glattfibblor (grupp Depilata). Glattfibblor kan vara lika svartfibblor (H. sect. Subalpestria), men de senare är mer mjukhåriga och har inte stjälkomfattande blad.

Utbredning. Dovrefibblor är sällsynta och har en nordlig utbredning som omfattar de lägre fjälltrakterna från Härjedalen till Lule Lappmark. De växer i fjällbjörkskogar, barrskogar och ängsmarker. Mellanfibblor (grupp Semidovrensia) finns i nästan hela utbredningsområdet, medan glattfibblor (grupp Depilata) har en mycket begränsad utbredning i norra Härjedalen och södra Jämtland.

Etymologi. Sektionsnamnet Alpestria kommer av latinets Alpes (Alperna, fjällen) och betyder 'som växer i fjällen'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Hieracium

Norden (grupp Alpestria)
Norra halvklotet (grupp Alpestria)
Norden (grupp Semidovrensia)
Norra halvklotet (grupp Semidovrensia)
Norden (grupp Depilata)
Norra halvklotet (grupp Depilata)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hiera/hieraps.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg