Helminthotheca Zinn

Lyktfibblor

Beskrivning. Ettåriga, borsthåriga örter med mjölksaft. Stjälk upprätt. Blad strödda, lansettlika, grovtandade, de övre med hjärtlik stjälkomfattande bas. Blomkorgar i stjälkens topp, upp till tre centimeter breda. Holkfjäll jämnhöga, ytterholk av ett antal mycket större och bredare ytterholkfjäll. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tunglika, gula. Frukt tvärrynkig, med fjäderpensel.
Kromosomtal: 2n=10.

Etymologi. Släktnamnet Helminthotheca kommer av grekiskans helmintos (mask), och theca (behållare) och skulle kunna syfta på de utdraget skaftade frukterna. .

Släktet har omkring 40 arter. Bara arten lyktfibbla (H. echioides) förekommer i Sverige.

Familj: Asteraceae

Art:
lyktfibbla (H. echioides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/helmi/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg