Lyktfibbla

Helminthotheca echioides (L.)Holub

Vetenskapliga synonym: Picris echioides L.
Svenska synonym: oxtungsfibbla

Tornbeiskeblom Vingekurv Karheakitkerö Bristly Oxtongue Nattenkopf-Bitterkraut

Lyktfibbla Beskrivning. Lyktfibbla är en ettårig upprätt, borstigt styvhårig ört med mjölksaft. Stjälken blir upp till en dryg halvmeter hög med strödda, lansettlika och i kanterna grovtandade blad, varav de översta har hjärtlikt stjälkomfattande bas. Lyktfibbla blommar från högsommaren till hösten med gula tunglika blommor som ibland är rödstrimmiga på undersidan. Blomkorgarna sitter i grenspetsarna och är två till tre centimeter breda. Holfjällen är gröna och har ytterst några mycket större och bredare ytterholkfjäll som har nästan hjärtlik bas. Korgbottnen har inga fjäll mellan blommorna. Frukten är tvärrynkiga och har ett spröt som är ungefär lika långt som själva frukten. De inre frukterna är något större än de yttre och har kortare pensel. Fruktpenseln är fjäderlik. Lyktfibbla känns igen på sin styvhårighet och på blomkorgarnas stora breda ytterholkfjäll. Tidigare fördes arten till släktet strävfibblor (Picris).

Lyktfibbla

Utbredning. Lyktfibbla förekommer sällsynt på ruderatmark, i hamnar och som ogräs. Den påträffas huvudsakligen i syd- och mellansverige. Första fynduppgift är från Visby på Gotland och publicerades 1869 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet echioides betyder 'lik Echium'. Namnet kommer av Echium, som är det vetenskapliga namnet på släktet snokörter, och latinets -oides (liknande).

Familj: Asteraceae
Släkte: Helminthotheca

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/helmi/helmech.html
Senaste uppdatering: 5 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg