Solros

Helianthus annuus L.

Solsikke, Solvendel Almindelig Solsikke Isoauringonkukka Sunflower Sonnenblume

Solros Beskrivning. Solros är en vanligen mycket storväxt, ettårig ört. Stjälken är grov, ogrenad, styvhårig och kan bli mer än tre meter hög. Bladen är stora och skaftade, vanligen strödda, med hjärtlik tandad bladskiva. Solros blommar i augusti-september. Blomkorgarna är ofta mycket stora, ända upp till tre decimeter breda och sitter ensamma, ofta lutande, i stjälktoppen. Holkfjällen är örtartade och brett äggrunda med kort spets. Strålblommorna är vanligen gula men hos förädlade namnsorter kan de vara mer eller mindre rödaktiga. Diskblommorna är brunaktiga. Frukterna är plattat trekantiga, svarta eller med svarta strimmor. Solros Pensel saknas men de unga frukterna har två korta borst som faller av tidigt och som inte sitter kvar på den mogna frukten.
Solros är lätt att känna igen och kan knappast förväxlas med andra arter. Vildtypen av solros är mindre och spädare än de förädlade namnsorterna och kan möjligen förväxlas med de likaså ettåriga arterna miniatyrsolros (H. debilis) och hamnsolros (H. petiolaris), vilka dock båda skiljs genom smalare och långt tillspetsade holkfjäll.

Solrosfrukter

Utbredning. Solros är en odlad art som förekommer tillfälligt förvildad på kulturmark, som tomter, hamnar, bangårdar, jordhögar och ruderatmark. Oftast påträffas exemplar av förädlade namnsorter. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Lövsta, Järfälla socken, Uppland och publicerades 1913 (Hylander 1971).

Användning. Förädlade namnsorter av solros odlas i stor skala för framställning av 'solrosfrö', vilket egentligen är solrosens frukter, och för framställning av solrosolja. Frukterna används rostade i bröd och frukostflingor och är även en huvudbeståndsdel i fågelfrö. Förädlade sorter av solrosor odlas allmänt som utplanteringsväxter i trädgårdar. Högväxta enkelblommiga sorter hör till 'Giganteus-gruppen', sorter med fyllda korgar till 'Ligulosus-gruppen', lågväxta enkelblommiga sorter till 'Nanus-gruppen' och de med rödaktiga strålblommor 'Purpureus-gruppen'.

Etymologi. Artnamnet annuus kommer av latinets annus (år) och betyder ettårig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Helianthus

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Solros fr. Amerika. Blomman kan ätas, då hon är späd, tillagad som Kronärtskockor, men är något torrare: sås af frön, hwilke smaka som mandel, äro stora och kunna tjena både kreatur och menniskjor til föda."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/helia/heliann.html
Senaste uppdatering: 8 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg