Sumpnoppa

Gnaphalium uliginosum L.

Vetenskapliga synonym: Filaginella uliginosa (L.) Opiz, Gnaphalium pilulare Wahlenb., G. uliginosum L. ssp. pilulare (Wahlenb.) Nyman

Åkergråurt Sump-Evighedsblomst Savijäkkärä Grámygla Marsh Cudweed Sumpf-Ruhrkraut

Sumpnoppa Beskrivning. Sumpnoppa är en ettårig, gråaktig, filthårig ört som saknar utlöpare. Stjälken är rak eller något nedliggande, ogrenad eller oftast grenad, den varierar i höjd men är vanligen bara omkring en decimeter hög. Bladen är tunglika till lansettlika. Sumpnoppa blommar från juli till september med oansenliga blommor. Blomkorgarna är små, bara tre millimeter, och sitter samlade i små huvudlika gyttringar. Holkfjällen är ljusbruna med mörkare hinnartade kanter.
Sumpnoppa kan knappast förväxlas med andra arter.

Sumpnoppa

Utbredning. Sumpnoppa är vanlig i södra och mellersta delarna av Sverige, men förekommer också längre norrut. Den växer på nästan alla typer av fuktig mark, även som ogräs i åkrar och trädgårdsland. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, då den omnämns av Rudbeck (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet uliginosum kommer av latinets uligo (vätska, fuktighet), namnet syftar på att den växer på fuktig mark.

Familj: Asteraceae
Släkte: Gnaphalium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer helst på tidtals öfversvämmade, isynnerhet sandiga, ställen, såsom vid stränder, kärr och diken, vid och på vägar och gator."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/gnaph/gnapuli.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg