Skogsnoppa

Gnaphalium sylvaticum L.

Vetenskapliga synonym: Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz

Skoggråurt Rank Evighedsblomst Ahojäkkärä Grájurt Heath Cudweed Wald-Ruhkraut

Skogsnoppa Beskrivning. Skogsnoppa är en flerårig, filthårig ört med rak ogrenad stjälk som kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen är lansettlika och ennerviga. Skogsnoppa blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter i långa, ganska glesa ax. Holkfjällen är gröna med gulbruna hinnkanter och blommorna är små och oansenliga liksom hos de övriga arterna i släktet noppor (Gnaphalium).
Skogsnoppa Skogsnoppa är mycket lik norsknoppa (G. norvegicum), den senare har dock tätare ax, blomkorgar med mörkare holkfjäll, samt trenerviga nedre stjälkblad.

Skogsnoppa Utbredning. Skogsnoppa är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna där den förekommer mer sparsamt. Den växer ofta i torra skogs- och hedmarker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvaticum kommer av latinets sylva (skog) och syftar på att arten ofta växer i skogsmark.

Familj: Asteraceae
Släkte: Gnaphalium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/gnaph/gnapsyl.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg