Norsknoppa

Gnaphalium norvegicum Gunnerus

Vetenskapliga synonym: Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch. Bip. & F. W. Schultz
Svenska synonym: nordnoppa

Setergråurt Sæter-Evighedsblomst Norjanjäkkärä Fjandafæla Highland Cudweed Norwegisches Ruhrkraut

Norsknoppa

Beskrivning. Norsknoppa är en flerårig, filthårig ört med rak stjälk och många blomkorgar i täta bladrika ax. Stjälken kan bli upp till tre decimeter hög och är ogrenad. Bladen är lansettlika och de nedre bladen har tre nerver. Norsknoppa blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter samlade i täta ax, ofta med mer än tjugo korgar, de nedre korgarna har långa stödblad. Holkfjällen är mörka, grågröna med mörkt hinnartade kanter.
Norsknoppa, blomkorgar Norsknoppa är mycket lik den närstående arten skogsnoppa (G. sylvaticum) och i områden där båda arterna finns uppkommer ibland mellanformer. Skogsnoppa har smalare blad med bara en nerv och ett ofta längre glesare ax, samt ljusare holkfjäll.

Norsknoppa

Utbredning. Norsknoppa är vanlig i fjälltrakterna men förekommer också sällsynt i övriga nordliga delar av landet. Den växer ofta på ängsmark. Första fynduppgift. Norsknoppa omnämns redan 1812 av Wahlenberg som en varietet av skogsnoppa, han anger den som tämligen allmän i lappmarken (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet norvegicum är en latinisering av Norge och syftar på att det var där arten upptäcktes.

Familj: Asteraceae
Släkte: Gnaphalium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/gnaph/gnapnor.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg