Galinsoga Ruiz & Pav.

Gänglar

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, grenig, kal till hårig, ibland med körtelhår. Blad motsatta, enkla, sågtandade. Blomkorgar små, långskaftade, i glesa knippen från bladvecken och i grenspetsarna. Holkfjäll i en till två rader. Korgbotten med lansettlika eller treflikade fjäll mellan blommorna. Strålblommor fyra till åtta, vita, honliga, korta och tungformade med grunt treflikig spets. Diskblommor rörlika, gula, tvåkönade. Frukt med pappus av hinnaktiga fjäll med fransig kant.
Kromosomtal: 2n=16 (gängel), 2n=32 (hårgängel)

Etymologi. Släktet Galinsoga är uppkallat efter Mariano Martinez Galinsoga som under slutet av 1700-talet var chef för den botaniska trädgården i Madrid.

Släktet har 13 arter varav två, de ursprungligen latinamerikanska arterna gängel (G. parviflora) och hårgängel (G. quadriradiata) förekommer som ogräs över hela världen och så även i Sverige. De används enligt Mabberley (1997) som grönsaker i Sydostasien. En tredje art, rödgängel (G. caracasana), har påträffats tillfälligt.

Familj: Asteraceae

Arter:
gängel (G. parviflora)
hårgängel (G. quadriradiata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/galin/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg