Hårgängel

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Vetenskapliga synonym: G. caracasana auct., G. ciliata (Raf.) S. F. Blake
Svenska synonym: borstgängel, hårig gängel

Nesleskjelfrø Kirtel-Kortstråle Ripsisaurikki Shaggy-soldier Behaartes Franzosenkraut

Hårgängel Beskrivning. Hårgängel är en ettårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är utspärrat håriga nertill. Bladen sitter motsatta och är brett lansettlika och grovt sågade. Hårgängel blommar från juli till oktober. Blomkorgarna är ganska små och har fyra eller fem, vita, korta strålblommor och gula diskblommor. Blomkorgarnas skaft är utspärrat håriga och har även svarta glandelhår. Fjällen som sitter mellan blommorna är lansettlika.
Hårgängel Hårgängel är lätt att förväxla med gängel (G. parviflora) men den senare har nästan bara tilltryckt behåring med få eller inga körtelhår, stjälkar som är kala nertill, samt treflikade fjäll mellan blommorna.

Hårgängel Utbredning. Hårgängel är ett ogräs som förekommer i Syd- och Mellansverige. Den växer på öppen jord, till exempel i trädgårdar och parker. Första fynduppgift är från Sollentuna prästgård i Uppland där den insamlades av kyrkoherde H. Hansson 1926-27. Fyndet publicerades i Erik Almquists Upplands vegetation och flora 1929 (Hylander 1971). Kyrkoherdens fynd artbestämdes av Tycho Vestergren och det insamlade materialet finns idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan beskådas i artens bildgalleri.

Hårgängel Etymologi. Artnamnet quadriradiata kommer av latinets quadri- (fyra) och radiare (stråla), namnet betyder fyrstrålig och syftar på att blomkorgarna ofta har fyra strålblommor.

Familj: Asteraceae
Släkte: Galinsoga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/galin/galiqua.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg