Gängel

Galinsoga parviflora Cav.

Svenska synonym: kal gängel, slätgängel

Peruskjelfrø Håret Kortstråle Tarhasaurikki Gallant-soldier Kleinblütiges Franzosenkraut

Gängel Beskrivning. Gängel är en ettårig ört med motsatta blad och många små blomkorgar med mycket korta vita strålblommor. Stjälkarna kan bli upp till fyra decimeter höga och är kala nertill, men är ofta tilltryckt håriga upptill. Bladen är brett lansettlika och glest och grunt tandade. Gängel blommar från juli till september. Blomkorgarna har oftast fem korta, vita, tunglika strålblommor, diskblommorna är rörlika och gula. Blomkorgarnas skaft är vanligen mer eller mindre tilltryckt korthåriga. Fjällen som sitter mellan blommorna är treflikade med en stor mittflik.
Gängel Gängel liknar hårgängel (G. quadriradiata), men den senare skiljs genom att fjällen mellan blommorna inte är treflikiga, att stjälkarna är utspärrat håriga nedtill, samt att blomkorgsskaften är både körtelhåriga och tydligt utpärrat håriga.

Gängel Utbredning. Gängel är ett ogräs som förekommer i Syd- och Mellansverige. Den växer på öppen jord i trädgårdar, parker och andra kulturpåverkade miljöer. Första fynduppgift är från Göteborg där den insamlades av S. Westerberg 1872. Fyndet publicerades dock först år 1945 i H. Fries Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar (Hylander 1971). Gängel Ett ark med gängel som insamlats av S. Westerberg den 17/8 1872 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan beskådas i bildgalleriet.

Etymologi. Artnamnet parviflora betyder småblommig och kommer av latinets parvus (liten) och flos (blomma).

Familj: Asteraceae
Släkte: Galinsoga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/galin/galipar.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg