Filago L.

Klotullörter

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta, ullhåriga örter. Stjälkar upprätta, enkla eller greniga. Blad strödda, oskaftade, lansettlika med helbräddad kant. Blomkorgar små, fåblommiga, samlade i nästan klotformade gyttringar, med många korgar i varje gyttring. Holkfjäll spetsiga, i frukt upprätta, yttre holkfjäll örtartade, inre hinnartartade. Blommor rörlika, vitaktiga, de yttre honliga, de inre tvåkönade. Frukter kala eller med slemhår, yttre frukter utan pensel, de inre med avfallande hårpensel.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Ibland förs också arterna i släktet ullörter (Logfia) till släktet klotullörter, men de förra skiljs bland annat genom i frukt utbredda holkfjäll.

Etymologi. Släktnamnet Filago kommer av latinets filum (tråd) och syftar på att arterna är klädda med ullhår.

Släktet har drygt 40 arter. I Sverige förekommer numera bara arten klotullört (F. vulgaris). Förr fanns också gulgrå ullört (F. lutescens) som dock numera är försvunnen, men eftersom den fortfarande finns i Danmark skulle den kunna påträffas hos oss igen. Tillfälligt kan också ett fåtal andra arter påträffas, till exempel spansk ullört (F. pyramidata).

Familj: Asteraceae

Arter:
gulgrå ullört (F. lutescens)
klotullört (F. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/filag/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg