Bildgalleri

Klotullört - Filago vulgaris Lam.


Klotullört

Klotullört

© Naturhistoriska riksmuseet 2005

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/filag/filavul2.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg