Klotullört

Filago vulgaris Lam.

Vetenskapliga synonym: F. germanica L.

Kule-ullurt Kugle-Museurt Saksantuulenlento Ulljurt Common Cudweed Gewöhnliches Filzkraut

Klotullört Beskrivning. Klotullört är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Hela växten är gråvitt ullhårig. Stjälken är upprätt, enkel eller regelbundet grenig vid varje gyttring av blomkorgar. Bladen är strödda, lansettlika och har ofta något vågig kant. Klotullört blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter samlade i täta, nästan klotrunda gyttringar med upp till fyrtio korgar i varje gyttring. Holkfjällen är spetsiga med gulaktiga spetsar, i frukt upprätta. Blommorna är oansenliga, rörlika och vitaktiga.
Klotullört Klotullört liknar den numera helt försvunna arten gulgrå ullört (F. lutescens), den senare skiljs genom gulgrå behåring, färre korgar i varje gyttring, samt holkfjäll ordnade i fem tydliga rader. De två arterna i släktet ullörter (Logfia) har bara upp till ett tiotal korgar i varje gyttring, och trubbiga holkfjäll som är stjärnlikt utbredda i frukt.

Klotullört Utbredning. Klotullört är mycket sällsynt och finns bara kvar på ett fåtal lokaler i Skåne, förr fanns arten också i Halland. Den växer på torr och sandig mark. Första fynduppgift är från Hälsingborg, Skåne och publicerades år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Filago

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/filag/filavul.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg