Gulgrå ullört

Filago lutescens Jord.

Vetenskapliga synonym: F. apiculata G. E. Sm. ex Bab.

Gulgrå ullurt Gulgrå Museurt Red-tipped Cudweed Graugelbes Filzkraut

Beskrivning. Gulgrå ullört är en ettårig, lågväxt ört som kan bli drygt två decimeter hög. Hela växten är klädd med gulgrå ullhår. Stjälkarna är upprätta, enkla eller oregelbundet greniga. Bladen är strödda, oskaftade och lansettlika med helbräddad kant. Gulgrå ullört blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter samlade i huvudlika gyttringar med upp till tjugo korgar i varje gyttring. Holkfjällen är spetsiga med rödaktiga spetsar och är upprätta i fruktstadiet. De sitter ordnade i fem tydliga rader vilket gör att korgarna ser femkantiga ut. Blommorna är små, rörlika och vitaktiga.
Gulgrå ullört är mycket lik klotullört (F. vulgaris) men den senare har gråvit behåring, vanligen fler korgar i varje gyttring, samt gulspetsade holkfjäll som inte är ordnade i rader. Arterna ullört (Logfia arvensis) och spenslig ullört (L. minima) hör till släktet ullörter (Logfia) och karaktäriseras av trubbiga holkfjäll som är utspärrade i frukt och vanligen bara upp till tio korgar i varje gyttring.

Utbredning. Gulgrå ullört fanns i Skåne under 1800-talet och i början av 1900-talet, men har inte påträffats i vårt land sedan 1927 och betraktas som försvunnen ur den svenska floran. Arten växte på sandiga åkrar och i gräshedar och finns den närmast i Danmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1866 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lutescens kommer av latinets luteum (gul) och betyder gulnande, namnet syftar på den gulgrå ullbehåringen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Filago

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/filag/filalut.html
Senaste uppdatering: 8 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg