Eupatorium L.

Flocklar

Beskrivning. Fleråriga, vanligen högväxta örter med krypande jordstam. Stjälk upprätt. Blad motsatta, handflikiga med tre till fem bladflikar, kant sågad. Blomkorgar små, fåblommiga med vanligen omkring fem blommor, i toppställda kvastar. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tvåkönade, rörlika, rosa. Ståndare utan svanslika bihang vid basen. Stiftgrenar långa, vita. Frukt svartbrun, med körtlar och hårpensel.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Eupatorium kommer av grekiskans eupatorion som var ett växtnamn hos Dioskorides. Namnet eventuellt av hepar (lever) eller av att kung Mithradates Eupator i Pontos (död 63 f. Kr.) använde växten mot en leversjukdom (Odhner 1963).

Släktet har 45 arter. I Sverige förekommer bara arten hampflockel (E. cannabinum). Flera andra arter förekommer i odling, däribland höstflockel (E. serotinum) som tillfälligt kan påträffas förvildad. Rosenflockel (E. purpureum) odlas också som prydnadsväxt, den kan bli ända upp till två meter hög och har mörkrosa blommor.

Familj: Asteraceae

Art:
hampflockel (E. cannabinum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/eupat/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg