Rosenbinka

Erigeron borealis (Vierh.) Simmons

Vetenskapliga synonym: E. alpinus auct., E. neglectus auct., Trimorpha borealis Vierh.

Fjellbakkestjerne Fjeld-bakkestjerne Sopulinkallioinen Jacobsfifill Alpine Fleabane

Rosenbinka Beskrivning. Rosenbinka är en flerårig ört som kan bli drygt två decimeter hög. Bladen är tungformade och sitter strödda på stjälken, samt samlade i en basal bladrosett. Rosenbinka blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter ensamma i toppen av stjälken och har tre slags blommor, ytterst de vackert rosa tungformade strålblommorna och innanför dessa ett antal smalt rörlika, honliga rosa blommor som omger de tvåkönade diskblommorna som sitter i korgens mitt. Strålblommorna är först vita men blir med tiden rosa, diskblommorna ändrar med tiden färg från gult till brunrött. Holkfjällen är brunvioletta och ljust håriga.
Rosenbinka och fjällglim Rosenbinka skiljs från andra binkor (Erigeron) på att den har ensamma korgar med tre slags blommor, och de vackert rosa strålblommorna är också karaktäristiska för arten. Förmodade hybrider mellan rosenbinka och fjällbinka (E. uniflorus) är kända, liksom ett antal otillräckligt studerade mellanformer mellan de två arterna.

Utbredning. Rosenbinka är en fjällväxt som förekommer på klipphyllor, ängsmarker och rasbranter på kalkhaltigt underlag. Den är ganska vanlig i de södra fjälltrakterna i Härjedalen och Jämtland, men mer sällsynt längre norrut. Arten förekommer också sällsynt i skogslandet nedom fjällen, i Hälsingland och Medelpad. Första fynduppgift är från Bjelesgrufvan i Jämtland och publicerades 1818 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet borealis kommer av latinets boreus (nordlig) och syftar på utbredningen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Erigeron

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/erige/erigbor.html
Senaste uppdatering: 7 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg