Sommarbinka

Erigeron annuus (L.) Pers.

Vetenskapliga synonym: Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Stenactis annua (L.) Less.; E. annuus (L.) Pers. var. ramosus (Walter) Hyl., E. ramosus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. (ssp. strigosus)
Svenska synonym: blå sommarbinka (ssp. annuus), vit sommarbinka, liten sommarbinka (ssp. strigosus)

Trådstjerne Smalstråle Sädekallioinen Tall Fleabane Einjähriges Berufkraut

Sommarbinka Beskrivning. Sommarbinka är en ganska högväxt ett- eller tvåårig ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är sparsamt hårig, upprätt och grenig i övre delen. Bladen sitter strödda och är ljusgröna och nästan kala, lansettlika och helbräddade upptill och nertill mer eller mindre elliptiska med grovtandad kant. Sommarbinka blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter många tillsammans i glesa toppställda samlingar. Holkfjällen är spetsiga och sitter i två eller tre rader. Strålblommorna är välutvecklade, vita eller ljust violetta och upp till en centimeter långa. Diskblommorna är gula. Frukterna är drygt en millimeter långa. Strålblommornas frukter har en krans av korta fjäll medan diskblommornas har både en hårpensel och en krans av korta fjäll. Två oskarpt avgränsade underarter av sommarbinka har uppgivits från Sverige, blå sommarbinka (ssp. annuus) och vit sommarbinka Sommarbinka (ssp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz).
Sommarbinka kan kännas igen på de höga stjälkarna med ljusgröna blad och de talrika korgarna med välutvecklade vita eller ljust violetta strålblommor. Den liknar inte de inhemska arterna i släktet binkor (Erigeron) utan mer någon art i släktet astrar (Aster). De senare skiljs dock genom att vara fleråriga och ha blomkorgar med vanligen blå eller rödvioletta strålblommor.

Utbredning. Sommarbinka är sällsynt och påträffas vanligen tillfälligt i parker, vägkanter och på ruderatmark. Arten härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet annuus kommer av latinets annus (år) och betyder ettårig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Erigeron

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/erige/erigann.html
Senaste uppdatering: 18 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg