Gråbinka

Erigeron acer L.

Vetenskapliga synonym: Erigeron acre L., Trimorpha acris (L.) Gray; E. droebachiensis O. F. Müll. E. elongatus auct. (ssp. droebachiensis), E. acer L. ssp. elongatus (Ledeb.) Neuman, E. acer L. var. politus (Fr.) Hiitonen, E. elongatus Ledeb., E. politus Fr., Trimorpha elongata (Ledeb.) Lindm. (ssp. politus)
Svenska synonym: vanlig gråbinka (ssp. acer), brunbinka (ssp. politus), kalbinka (ssp. droebachiensis)

Bakkestjerna Bitter Bakkestjerna Karvaskallioinen Blue Fleabane Scharfes Berufkraut

Brunbinka (ssp. politus) Beskrivning. Gråbinka är en vanligen ettårig, kal till hårig ört med upprätt, grenig stjälk och ganska små blomkorgar. Stjälken kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen är lansettlika med hel eller glest och grunt tandad kant. Gråbinka blommar från juli till september. Blomkorgarna är omkring en halv centimeter breda och sitter i en enkel klaselik ställning. Blommorna är blekt rödlila och strålblommorna är korta. Holkfjällen är vanligen gråhåriga. Frukten har hårpensel. Gråbinka är en mycket variabel art som delas i flera underarter, förutom huvudunderarten vanlig gråbinka (ssp. acer) förekommer också underarterna kalbinka (ssp. droebachiensis (O. F. Müll.) Arcang.) och brunbinka (ssp. politus (Fr.) H. Lindb.) i Sverige. Vanlig gråbinka är hårig, medan de andra två är kala eller nästan kala. Underarten brunbinka har kala, brunröda holkfjäll, medan kalbinka har nästan kala, gröna holkfjäll.
Brunbinka (ssp. politus)Gråbinka skiljer sig från de andra arterna i släktet binkor (Erigeron) genom att vara ettårig och ha en grenig stjälk med flera korgar. Arten kanadabinka (Conyza canadensis) är också ettårig, men har betydligt mindre blomkorgar som sitter i en sammansatt klaselik ställning. Gråbinka kan korsa sig med såväl de andra arterna i släktet som med kanadabinka.

Gråbinka Utbredning. Gråbinka är vanlig i hela landet, den växer vanligen på torr, öppen mark. Underarten kalbinka (ssp. droebachiensis) har påträffats på Västkusten, medan underarten brunbinka (ssp. politus) främst förekommer i fjälltrakterna. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acer betyder skarp, bitande.

Familj: Asteraceae
Släkte: Erigeron

Norden
Norden (ssp. politus)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/erige/erigace.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg