Echinops L.

Bolltistlar

Beskrivning. Storväxta, fleråriga örter. Stjälk grov, upp till två meter hög, glest ullhårig eller körtelhårig. Blad strödda, stora, djupt parflikiga, torniga; bladundersida filthårig. Blomkorgar enblommiga, samlade i stora, ofta decimeterbreda, klotrunda huvuden. Holkfjäll tegellagda, olikstora, spetsiga. Korgbotten hårig. Blommor tvåkönade, rörlika, djupt flikade, blå eller vita. Ståndare med svanslika bihang vid basen. Stift förtjockat vid basen av stiftgrenarna. Frukt tapplik, tätt hårig, pensel av fjäderlika fjäll.
Kromosomtal: 2n=32 (bolltistel).

Etymologi. Släktnamnet Echinops kommer av grekiskans ekhinos (igelkott) och ops (utseende).

Släktet har omkring 120 arter. Tre arter förekommer naturaliserade i Sverige, bolltistel (E. sphaerocephalus), grå bolltistel (E. exaltatus) och blå bolltistel (E. bannaticus). De tre arterna behandlades av Thomas Karlsson i uppsatsen Tre arter av Echinops, bolltistel, förvildade i Sverige (Svensk Botanisk Tidskrift 80: 279-288, 1986).

Familj: Asteraceae

Arter:
blå bolltistel (E. bannaticus)
bolltistel (E. sphaerocephalus)
grå bolltistel (E. exaltatus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/echin/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg