Grå bolltistel

Echinops exaltatus Schrad.

Vetenskapliga synonym: E. commutatus Jur.
Svenska synonym: balkanbolltistel

Balkankuletistel Høj Tidselkugle Isopallo-ohdake Globe-thistle

Grå bolltistel

Beskrivning. Grå bolltistel är en storväxt, flerårig ört med grov stjälk som kan bli nästan två meter hög. Bladen är parflikiga och torniga, de är vithåriga på undersidan och glest borsthåriga på översidan, men saknar körtlar. Grå bolltistel blommar i juli-augusti, blommorna är vita till gråaktigt blå och sitter i enblommiga korgar som är samlade i stora bollformade huvuden i spetsen av grenarna. Blomhuvudena är mellan fyra och åtta centimeter i diameter och bollskaften saknar körtlar. Holkfjällen är spetsiga med tydligt utböjda spetsar.
Grå bolltistel är mycket lik bolltistel (E. sphaerocephalus), men hos den senare är blomhuvudenas skaft klädda av brunröda körtelhår, liksom bladens översida, och holkfjällen är upprätta.

Grå bolltistel

Utbredning. Grå bolltistel är ganska sällsynt och förekommer naturaliserad på kulturpåverkad mark. Den härstammar från Sydosteuropa och har länge sammanblandats med bolltistel (E. sphaerocephalus) och dess utbredning i vårt land är ännu ofullständigt känd. Första fynduppgift som förvildad är från Gamlestaden i Göteborg år 1930, fyndet publicerades 1931 av Harald Fries i Acta Horti Gothoburgensis 6 (Hylander 1971). Ett exemplar insamlat av Fries i Gamlestaden den 30 juni 1930 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Användning. Grå bolltistel odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet exaltatus är latinets ord för upphöjd.

Familj: Asteraceae
Släkte: Echinops

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/echin/echiexa.html
Senaste uppdatering: 28 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg