Blå bolltistel

Echinops bannaticus Rochel ex Schrad.

Vetenskapliga synonym: E. ritro auct.

Blå kuletistel Blå Tidselkugle Sinipallo-ohdake Blue Globe-thistle

Blå bolltistel Beskrivning. Blå bolltistel är en storväxt flerårig ört med grov, sparsamt grenig stjälk som kan bli en dryg meter hög. Bladen är parflikiga och torniga, på ovansidan gleshåriga men utan borsthår, på undersidan vithåriga. Blå bolltistel blommar i juli-augusti, blommorna är blå och sitter i enblommiga korgar som sitter samlade i bollformade huvuden i spetsen av grenarna. Blomhuvudena blir bara upp till fyra centimeter i diameter och bollskaften saknar körtlar. Holkfjällen är blågrå och har upprätta spetsar.
Blå bolltistel Blå bolltistel är lätt att känna igen på sina blå blommor. De båda andra arterna, bolltistel (E. sphaerocephalus) och grå bolltistel (E. exaltatus), har vita eller gråvita blommor och är vanligen mer storväxta.

Blå bolltistel Utbredning. Blå bolltistel är ganska sällsynt och förekommer naturaliserad på kulturpåverkad mark, som tomter, gamla trädgårdar och banvallar. Arten härstammar från sydöstra Europa. Första fynduppgift som förvildad är från Ven, Skåne där den hittades år 1952, fyndet publicerades 1963 (Hylander 1971).

Blå bolltistel Användning. Blå bolltistel odlas ofta som rabattväxt och flera namnsorter finns i handeln.

Etymologi. Artnamnet bannaticus betyder 'från Banaterna', vilket är ett område i Rumänien.

Familj: Asteraceae
Släkte: Echinops

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/echin/echiban.html
Senaste uppdatering: 20 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg