Doronicum L.

Gemsrötter

Beskrivning. Fleråriga örter med kort eller lång jordstam, ibland med utlöpare. Blad strödda, de nedre skaftade och samlade vid basen av stjälken, bladskivor tydligt håriga till nästan kala. Stjälkblad få, oskaftade, vid basen ofta stjälkomfattande. Blomkorgar stora, ensamma eller flera tillsammans, sällan många i kvastlik samling. Holkfjäll i två eller tre rader, mer eller mindre liklånga, utan avvikande ytterholkfjäll. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Strålblommor välutvecklade, i en rad, gula, honliga. Diskblommor gula, tvåkönade. Frukt cylindrisk med hårpensel, strålblommornas frukter ibland utan pensel.
Kromosomtal: 2n=60 (gemsrot, klostergemsrot), 2n=120 (stor gemsrot).

Etymologi. Släktnamnet Doronicum kommer av ett arabiskt namn på en giftig ört. Ett äldre svenskt namn på släktet är vårkragar.

Släktet har omkring 40 arter, varav fem har påträffats förvildade i Sverige. Alla utom en finns presenterade i Thomas Karlssons uppsats Fyra arter av Doronicum, gemsrot, förvildade (Svensk Botanisk Tidskrift 79: 73-78, 1985).

Familj: Asteraceae

Arter:
balkangemsrot (D. columnae)
gemsrot (D. orientale)
kaukasisk gemsrot (D. macrophyllum)
klostergemsrot (D. pardalianches)
stor gemsrot (D. plantagineum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/doron/welcome.html
Senaste uppdatering: 7 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg