Stor gemsrot

Doronicum plantagineum L.

Storgullkorg Vejbred-Gemserod Plantain-leaved Leopard's-bane

stor gemsrot Beskrivning. Stor gemsrot är en flerårig ört med kort jordstam och en del underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli omkring en meter hög och har några få stjälkomfattande blad. De nedre bladen är skaftade och de flesta av dem har äggrunda bladskivor med rundad eller något kilformad bladbas. Bladkanten är vanligen fintandad. Stor gemsrot blommar i maj, blomkorgarna sitter enstaka eller få tillsammans i gles samling, mittkorgen når högre än eventuella sidokorgar. Korgarna är tre till fem centimeter breda och har gula strål- och diskblommor.
stor gemsrot Stor gemsrot skiljs från andra arter i släktet gemsrötter (Doronicum) genom bladskivornas form. Den är mycket lik gemsrot (D. orientale), men hos den senare har de flesta av de nedre bladen tydligt om än grunt urnupen bladbas och mer grovt bukttandad bladkant.

stor gemsrot

Utbredning. Stor gemsrot kan påträffas förvildad i Syd- och Mellansverige. Den växer i vägkanter, vid tomter och på kulturmark. Arten kommer från Sydvästeuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Småland och publicerades 1985 av Thomas Karlsson i artikeln Fyra arter av Doronicum, gemsrot, förvildade (Svensk Botanisk Tidskrift 79: 73-78).

stor gemsrot

Användning. Stor gemsrot odlas som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet plantagineum kommer av Plantago, som är det vetenskapliga namnet på släktet kämpar, och betyder 'lik Plantago, vilket syftar på bladformen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Doronicum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/doron/doropla.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg