Gemsrot

Doronicum orientale Hoffm.

Vetenskapliga synonym: D. caucasicum M. Bieb.
Svenska synonym: vårkrage

Smågullkorg Balkan-Gemserod

Beskrivning. Gemsrot är en flerårig ört med kort jordstam och en del underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli omkring en meter hög och har två eller tre oskaftade stjälkomfattande blad. De basala bladen är skaftade och nästan alla har grunt urnupen bladbas. Bladkanten är tydligt och ganska grovt bukttandad. Gemsrot blommar i maj, blomkorgarna sitter enstaka eller få tillsammans i en gles samling i stjälktoppen, mittkorgen når högre än sidokorgarna. Korgarna är tre till fem centimeter breda och har gula strål- och diskblommor.
Gemsrot skiljs från de andra arterna i släktet gemsrötter (Doronicum) genom kort jordstam med utlöpare i kombination med grunt urnupna, grovtandade bladskivor. Den kan ofta vara svår att skilja från arten stor gemsrot (D. plantagineum), men hos den senare har nästan alla blad rundad till något killik bas.

Utbredning. Gemsrot förekommer förvildad i Syd- och Mellansverige, vanligen vid bebyggelse, i vägkanter och annan kulturpåverkad mark. Arten härstammar från Sydösteuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Lidingö, Uppland och publicerades 1927 (Hylander 1971).

Användning. Gemsrot odlas som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet orientale kommer av latinets oriens (öster) och betyder 'från Orienten'. Det äldre svenska namnet vårkrage har också använts på arten klostergemsrot (D. pardalianches).

Familj: Asteraceae
Släkte: Doronicum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/doron/doroori.html
Senaste uppdatering: 21 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg