Kaukasisk gemsrot

Doronicum macrophyllum Fisch.

Kjempegullkorg

Beskrivning. Kaukasisk gemsrot är en storväxt, flerårig ört som har en krypande jordstam, men saknar underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli över en meter hög, den är ganska grov med få något stjälkomfattande blad. De basala bladen är långskaftade med en stor och brett hjärtlik bladskiva som har grovtandad kant. Kaukasisk gemsrot blommar i maj, blomkorgarna är fem till åtta centimeter breda och sitter många tillsammans i en kvastlik samling i stjälktoppen. Både strålblommor och diskblommor är gula.
Kaukasisk gemsrot är till alla delar större än de andra arterna i släktet. Den kännetecknas utom av storleken även av att ha många blomkorgar som sitter i kvastlik samling, medan de andra arterna, utom klostergemsrot (D. pardalianches), har enstaka eller mycket få blomkorgar.

Utbredning. Kaukasisk gemsrot har sällsynt påträffats förvildad i Sydsverige. Den växer vid bebyggelse och på annan kulturpåverkad mark. Arten härstammar från Kaukasus.

Användning. Arten odlas ibland som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet macrophyllum betyder 'med stora blad' och kommer av grekiskans makros (stor) och fyllon (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Doronicum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/doron/doromac.html
Senaste uppdatering: 21 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg