Balkangemsrot

Doronicum columnae Ten.

Vetenskapliga synonym: D. cordatum auct., D. cordifolium Sternb.

Tue-Gemserod Eastern Leopard's-bane Herzblättrige Gemswurz

Balkangemsrot Beskrivning. Balkangemsrot är en medelstor och nästan kal flerårig ört som blir knappt en halv meter hög. Till skillnad från andra arter i släktet har den en jämntjock jordstam med rikligt med rötter, men saknar underjordiska utlöpare och växer något tuvat. Stjälken är upprätt och har några få oskaftade, stjälkomfattande blad, de flesta bladen sitter samlade vid basen. Basalbladen är skaftade med hjärtlik, grovt bukttandad bladskiva som är djupt urnupen vid basen. Balkangemsrot blommar i maj, blomkorgarna sitter enstaka eller få tillsammans Balkangemsrot i toppen av stjälken. De är tre till fem centimeter breda med klargula strålblommor och gula diskblommor.
Balkangemsrot är den minsta arten i släktet gemsrötter (Doronicum) och skiljs från de övriga genom sin jämntjocka jordstam utan utlöpare, samt av bladskivans breda inskärning.

Balkangemsrot

Utbredning. Balkangemsrot är en ursprungligen odlad art som ibland kan förekomma förvildad i Sydsverige. Den hör hemma i sydöstra Europas bergstrakter. Första fynduppgift som förvildad är från Överås i Göteborgstraken och publicerades 1924, arten hittades dock redan 1908 (Hylander 1971).

Användning. Arten odlas ibland som prydnadsväxt. Flera förädlade namnsorter förekommer i odling.

Etymologi. Artnamnet columnae hedrar den italienske botanisten Fabius Columna (1567-1640) och betyder 'Columnas gemsrot'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Doronicum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/doron/dorocol.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg