Borstfibbla

Crepis setosa Haller f.

Busthaukeskjegg Børste-Høgeskæg Sukakeltto Bristly Hawk's-beard Borsten-Pippau

Borstfibbla Beskrivning. Borstfibbla är en ettårig, borsthårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt, vanligen grenig ända från basen och har strödda, strävhåriga blad. Bladen är parflikiga med den övre delen utdragen i en långsmal hel ändflik, de övre bladen är oskaftade och stjälkomfattande medan de nedre är skaftade. Borstfibbla blommar från juli till september. Blomkorgarna är drygt en centimeter breda och sitter i en kvastlik ställning. Holkfjällen är borsthåriga och de yttre holkfjällen är tydligt kortare än de inre och ofta utstående. Blommorna är blekgula och tunglika. Frukten har ett tydligt spröt och en vit hårpensel.
Borstfibbla känns igen på de gula borsthåren på stjälk, blad och holkfjäll, samt de sprötförsedda frukterna.

Utbredning. Borstfibbla är sällsynt och förekommer tillfälligt i södra Sverige, den växer till exempel i gräsmattor och vägkanter. Första fynduppgift publicerades 1867 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet setosa kommer av latinets seta (ragg, borst) och betyder borstig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/crepset.html
Senaste uppdatering: 19 mars 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg