Klasefibbla

Crepis praemorsa (L.) Walther

Vetenskapliga synonym: Hieracium praemorsum L.

Enghaukeskjegg Afbidt Høgeskæg Vanakeltto Leafless Hawk's-beard Abgebissener Pippau

Klasefibbla Beskrivning. Klasefibbla är en finhårig, ofta beståndsbildande flerårig ört med kort och tjock jordstam. Stjälken är helt bladlös och kan bli upp till sju decimeter hög. Alla blad sitter samlade i en rosett vid basen, de är ljust mattgröna, helbräddade, något strävhåriga, i formen trubbigt och brett lansettlika till elliptiska. Klasefibbla blommar i juni-juli. Blomkorgarna är talrika och sitter ordnade i utdragna klaselika samlingar, de är omkring två centimeter breda med ljusgula blommor. Holkfjällen är mörkgröna och nästan kala, de yttre nästan hälften så långa som de inre. Frukterna är ljusbruna och ribbade, med vit hårpensel.
Klasefibbla Klasefibbla skiljs lätt från andra arter i släktet fibblor (Crepis) genom att korgarna sitter ordnade i utdragna klasar. Övriga arter har korgar i kvast. De ljusgröna, brett lansettlika bladen som sitter i rosetter och ofta växer i bestånd är också mycket karaktäristiska och avslöjar den då den inte blommar.

Klasefibbla Utbredning. Klasefibbla är sällsynt och förekommer mest i mellersta Sverige. Den växer på torr kalkrik mark, bland annat i skogsbryn, beteshagar och i vägkanter. Eftersom alla blad sitter i rosett vid basen missgynnas arten av igenväxning och har därför minskat på många håll till följd av minskande bete och annan hävd. Klasefibbla Första fynduppgift. Arten är åtminstone känd som svensk sedan 1745.

Etymologi. Artnamnet praemorsa kommer av latinets praemorsus (avbiten), vilket syftar på den korta, tvärhuggna jordstammen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är utom Upland icke allmän i Ängar. Ätes ej blott af Koen utan äfwen af de andre Husdjuren. Den utbreder sina blommor Kl. 7 om f. m. och sluter dem Kl. 6 om e. m. Då den tillika lutar med Blomklasan."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/creppra.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg