Kärrfibbla

Crepis paludosa (L.) Moench

Vetenskapliga synonym: Aracium paludosum (L.) Monnier

Sumphaukeskjegg Kær-Høgeskæg Suokeltto Hjartafífill Marsh Hawk's-beard Sumpf-Pippau

Kärrfibbla Beskrivning. Kärrfibbla är en kal, flerårig ört med gula tunglika blommor som sitter samlade i korgar. Stjälken kan bli nästan en meter hög och har flera stjälkblad, men också en basal bladrosett. Bladen är tunna och kala, brett lansettlika och spetsiga med tandad till något flikig kant. De är vid basen tydligt stjälkomfattande, vilket är mycket karaktäristiskt. Kärrfibbla Kärrfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är ganska stora, omkring tre centimeter breda. Blommorna är mättat gula och holkfjällen klädda med svarta körtelhår som kontrasterar mot blommorna. Ytterholkfjällen är små och ofta ganska oansenliga. Frukterna är ljusbruna, ribbade och har en vitaktig hårpensel.
Kärrfibbla är mycket lik småarterna i släktet hökfibblor (Hieracium), men dessa har oliklånga holkfjäll och endast sällan blad med stjälkomfattande bas.

Kärrfibbla Utbredning. Kärrfibbla förekommer sparsamt i nästan hela landet, från Skåne till Torne Lappmark. Den växer på fuktig, näringsrik mark, ofta i ängsgranskogar med rörligt markvatten, vid källor och i kanten av skogskärr. Kärrfibbla, stjälkomfattande bladbas Första fynduppgift publicerades av Linné i Flora Lapponica år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet paludosa kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/creppal.html
Senaste uppdatering: 7 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg