Vallfibbla

Crepis nicaeensis Balb.

Svenska synonym: mälarfibbla

Fransk haukeskjegg Fransk Høgeskæg Ranskankeltto French Hawk's-beard Nizza-Pippau

Beskrivning. Vallfibbla är en tvåårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och har strödda, strävhåriga blad. De övre bladen är hela och har pillik stjälkomfattande bas, de nedre bladen är parflikiga och kort skaftade. Vallfibbla blommar i juni-juli. Blomkorgarna är omkring två centimeter breda och sitter i en kvastlik ställning. Holkfjällen är körtelhåriga, de yttre holkfjällen är tydligt kortare än de inre och ofta utstående. De inre holkfjällen är kala på insidan. Blommorna är gula och tunglika och har stift med grönbruna märken. Frukten saknar spröt och har en vit hårpensel.
Vallfibbla liknar skånefibbla (C. biennis), men den senare har större blomkorgar, stift med gula märken, samt inre holkfjäll som är håriga på insidan. Arten grönfibbla (C. capillaris), är vanligen ettårig och skiljs genom kala blad, mindre blomkorgar, samt gula märken.

Utbredning. Vallfibbla har påträffats i södra och mellersta Sverige, från Skåne till Medelpad. Arten var förr bofast och växte i vallar och gräsmattor, men har under senare år försvunnit och påträffas numera endast som tillfälligt inkommen. Vallfibbla hör ursprungligen hemma i Sydeuropa och i Kaukasus, men kom in med orent vallfrö till Sverige på 1800-talet. Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades 1835 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet nicaeensis kommer av Nicaea som är det latinska namnet på staden Nice i Frankrike.

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/crepnic.html
Senaste uppdatering: 7 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg