Grönfibbla

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Vetenskapliga synonym: C. virens L.

Brakkhaukeskjegg Grøn Høgeskæg Hoikkakeltto Smooth Hawk's-beard Kleinköpfiger Pippau

Grönfibbla Beskrivning. Grönfibbla är en oftast lågväxt ettårig, nästan kal ört. Stjälken är upprätt och kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen är kala och parflikiga till tandade, de övre har pillik bas och är stjälkomfattande medan de nedre ofta är skaftade. Grönfibbla blommar från juli till september. Blomkorgarna är omkring en centimeter breda och sitter i en kvastlik ställning. Holkfjällen är ofta håriga och har ibland svarta borst, de yttre holkfjällen är tydligt kortare än de inre men är inte utstående. De inre holkfjällen är kala på insidan. Blommorna är klargula, tunglika och har gula märken. Frukten saknar spröt och har en vit hårpensel.
Grönfibbla liknar klofibbla (C. tectorum), men hos den senare är de inre holkfjällen håriga på insidan och blommorna har stift med grönbruna märken.

Grönfibbla Utbredning. Grönfibbla är vanlig i Skåne, men förekommer sällsynt eller tillfälligt upp till Ångermanland. Den växer i gräsmark, till exempel i vägkanter och vallar, men även i åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Gävle, Gästrikland och publicerades 1846 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet capillaris kommer av latinets capillus (hår).

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/crepcap.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg