Skånefibbla

Crepis biennis L.

Svenska synonym: skånsk fibbla

Veghaukeskjegg Toårig Høgeskæg Piennarkeltto Rough Hawk's-beard Wiesen-Pippau

Beskrivning. Skånefibbla är en tvåårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och har strödda, parflikiga och strävhåriga blad. De övre bladen är halvt stjälkomfattande medan de nedre bladen är skaftade, ofta sitter de nedersta bladen i rosett vid basen. Skånefibbla blommar från juni till augusti. Blomkorgarna är omkring tre centimeter breda och sitter i en kvastlik ställning. Holkfjällen är svartgröna, de yttre holkfjällen är tydligt kortare än de inre och ofta utstående. De inre holkfjällen är tilltryckt håriga på insidan. Blommorna är gula och tunglika med gula stift och märken. Frukten saknar spröt och har en vit hårpensel.
Skånefibbla liknar vallfibbla (C. nicaeensis), men den senare har mindre blomkorgar, stift med grönbruna märken, samt inre holkfjäll som är kala på insidan.

Utbredning. Skånefibbla är tämligen allmän i Skåne men förekommer sällsynt och mer eller mindre tillfälligt upp till Dalarna. Den växer i vägkanter och åkerrenar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet biennis betyder tvåårig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Crepis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid wägar, renar och jordwallar på Skånska slätten. Ätes medan den är späd af Kor. den slutar sina blommor imellan Kl. 3 och 4 eftermiddagen."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/crepi/crepbie.html
Senaste uppdatering: 3 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg