Conyza Less.

Ogräsbinkor

Beskrivning. Ettåriga, kala till styvhåriga örter. Stjälk styvt upprätt, upptill grenig. Blad strödda, oskaftade, lansettlika, hela eller grunt sågade, nedre blad skaftade, vissnar tidigt. Blomkorgar små, talrika, i grupper i sammansatt klaselik ställning. Holkfjäll kala, brett hinnkantade; ytterholk hårig. Strålblommor honliga, korta, tunglika, gulvita eller rödlätta. Yttre diskblommor talrika, honliga, trådformade, av samma färg som strålblommorna. Inre diskblommor fåtaliga, tvåkönade, rörlika, gulvita. Frukt med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Arterna i släktet binkor (Erigeron) skiljs genom större, bredare blomkorgar med talrika, tvåkönade, inre diskblommor.

Etymologi. Släktnamnet Conyza kommer av grekiskans konyza som betyder loppdödare.

Släktet har omkring 60 arter, i Sverige förekommer arten kanadabinka (C. canadensis). Ytterligare en art, boliviabinka (C. bonariensis), har påträffats tillfälligt.

Familj: Asteraceae

Art:
kanadabinka (C. canadensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/conyz/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg