Kanadabinka

Conyza canadensis (L.) Cronquist

Vetenskapliga synonym: Erigeron canadensis L., Trimorpha canadensis (L.) Lindm.

Hestehamp Kanadisk Bakkestjerne Kanadankoiransilmä Canadian Fleabane Kanadisches Berufkraut

Kanadabinka Beskrivning. Kanadabinka är en ljusgrön, ettårig ört med styvt upprätt stjälk och talrika små blomkorgar. Stjälken kan bli över en meter hög och är vanligen styvhårig och har strödda, oskaftade, lansettlika blad med hel eller glest och grunt sågad kant. De nedre bladen är skaftade och vissnar bort tidigt. Kanadabinka blommar från juli till september. Blomkorgarna är små, ofta bara ett par millimeter breda, och sitter i grupper i en sammansatt klaselik ställning. Ytterholken är hårig medan holkfjällen är kala och brett hinnkantade. Blommorna är vanligen gulvita, strålblommorna mycket korta. Frukten har hårpensel.
Kanadabinka Kanadabinka karaktäriseras av ljusgrön färg och mycket små blomkorgar med vitaktiga blommor och liknar ingen annan svensk växt. Arten gråbinka (Erigeron acer) har färre och betydligt större blomkorgar som sitter i en enkel klase, de båda arterna kan i sällsynta fall hybridisera.

Kanadabinka Utbredning. Kanadabinka hör ursprungligen hemma i Nordamerika, men kom till Europa redan på 1700-talet. Idag är arten ganska vanlig i Sydsverige och i delar av Mellansverige. Den växer vanligen på ruderatmark, i vägkanter och på banvallar, men kan också påträffas i åkrar och på sanddyner. Kanadabinka Första fynduppgift publicerades år 1768 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet canadensis betyder 'kommer från Kanada'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Conyza

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"E. canadense L., som härstammar från Canada och Virginien och för öfver 200 år sedan spriddes till Europa (der den nu mångenstädes är liksom inhemsk), upptages vanligen i våra floror, ehuru den hos oss är mycket obeständig. Den är ettårig och har små hvitgula blommor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/conyz/conycan.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg