Bildgalleri

Vägtistel - Cirsium vulgare (Savi) Ten.


Vägtistel

Vägtistel

Vägtistel

Vägtistel

Vägtistel,
vinterståndare

Vägtistel

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirsvul2.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg