Bäcktistel

Cirsium rivulare (Jacq.) All.

Bach-Kratzdistel

Beskrivning. Bäcktistel är en flerårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är enkel eller fågrenig utan vinkanter, upptill ullhårig. Bladen är djupt parflikiga med hela eller flikiga flikar som i kanten har mjuka borst. Bladovansidan är gleshårig och grön, medan undersidan är grågrön och tätt hårig. Bäcktistel blommar i juni-juli. Blomkorgarna är nästan oskaftade och sitter vanligen två till fyra tillsammans. Holkfjällen är spetsiga och blommorna är purpurröda.
Bäcktistel kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Bäcktistel är en art som numera betraktas som helt försvunnen från vårt land, den fanns fram till 1954 på en lokal i Skåne och har också hittats i Södermanland på 1800-talet. Arten växte på fuktiga ängar. Första fynduppgift är från Bogsta, Södermanland och publicerades 1885 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet rivulare kommer av latinets rivulus (liten bäck).

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirsriv.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg