Kärrtistel

Cirsium palustre (L.) Scop.

Myrtistel Kær-Tidsel Suo-ohdake Marsh Thistle Sumpf-Kratzdistel

Kärrtistel

Beskrivning. Kärrtistel är en högväxt, mörkgrön och ofta rödanlupen ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken är vingad i hela sin längd vilket skiljer den från de andra arterna i släktet. Bladen är lansettlika och parflikiga med gleshåriga ovansidor och vasstorniga kanter. Kärrtistel blommar från juli till september. Blomkorgarna är bara en till två centimeter breda och sitter ofta i grupper i grenspetsarna. Blommorna är tvåkönade, oftast rödvioletta, men kan ibland vara ljust violettröda eller vita. Frukten har fjäderpensel. En enda planta av kärrtistel ger i genomsnitt omkring 7000 frukter.
Kärrtistel Kärrtistel liknar krustistel (Carduus crispus), men den senare har mjuka tornar, bredare blad, samt frukter med hårpensel. Kärrtistel kan korsa sig med flera arter, bland annat brudborste (C. helenioides), jordtistel (C. acaule) och kåltistel (C. oleraceum).

Utbredning. Kärrtistel förekommer allmänt i hela landet, men är något ovanligare i fjälltrakterna och i Norrbotten Den växer på alla slags fuktiga marker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Bestånd av kärrtistlar

Övrigt. Förr ansågs kärrtisteln visa kommande vinters snömängd, något som omtalas redan av Linné.

Etymologi. Artnamnet palustre kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'som växer i kärr'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under sin Vestgöta-resa hörde LINNÉ densamma omtalas såsom en slags spåman om nästkommande vinters snörikhet (prognosticon hyemis), så att ju högre Kärrtisteln växte under sommaren, desto mera snö skulle komma under vintern, och DYBECK säger att densamma är i Dalsland och Bohuslän "almänt känd såsom ett snömärke för den blifvande vintern". Den växer icke sällan med Kärrspiror, Ängsull, Starr o. d. och blir lätt bemärkt såsom vanligen höjande sig öfver alla kringstående örter."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirspal.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg