Kåltistel

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Kåltistel Kål-Tidsel Keltaohdake Cabbage Thistle Kohldistel

Kåltistel Beskrivning. Kåltistel är en storväxt, flerårig ört som utmärks av att blomkorgarna är omgivna av stora blekt gulgröna svepeblad. Stjälken är vanligen ogrenad och kan bli upp till en och en halv meter hög. Bladen är mjuka, hela eller djupt parflikiga med breda flikar, bladkanten är hel eller sågtandad med mjuka tornar. De övre bladen är stjälkomfattande med hjärtlik bas. Kåltistel Kåltistel blommar från juli till september. Blomkorgarna sitter ofta gyttrade i toppen av stjälken och är omgivna av svepebladen. Blommorna är vanligen ljusgula men kan sällan vara mörkt rödvioletta.
Kåltistel kan inte förväxlas med andra arter, den bildar dock hybrider med flera av de andra arterna i släktet tistlar (Cirsium).

Kåltistel Utbredning. Kåltistel är ganska vanlig i Skåne, men förekommer sällsynt även i Halland och Västergötland. Den växer på fuktig mark i ängar, dikeskanter, i bäckraviner och fuktiga skogar. Den har också påträffats tillfälligt på kulturmark på flera platser i Syd- och Mellansverige. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades av Linné 1745 (Nordstedt 1920).

Kåltistel Etymologi. Artnamnet oleraceum kommer av latinets olus (grönsak) och syftar på att arten, enligt Linné, på vissa håll i Ryssland använts till föda.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirsole.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg