Brudborste

Cirsium helenioides (L.) Hill

Vetenskapliga synonym: C. heterophyllum (L.) Hill
Svenska synonym: borsttistel

Kvitbladtistel Forskelligbladet Tidsel Huopaohdake Melancholy Thistle Verschiedenblättrige Kratzdistel

Brudborste

Beskrivning. Brudborste är en nästan tornlös tistel med stora blomkorgar. Arten är flerårig och har krypande underjordiska utlöpare. Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög och är ogrenad eller har ibland ett fåtal grenar. De nedre bladen är hela, medan de övre är hela eller djupt parflikiga, bladundersidorna är vitludna och ofta nästan silverglänsande. Brudborste blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är stora och sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna är vackert rödvioletta eller sällan vita.
Brudborste kan knappast förväxlas med andra arter, men den kan bilda hybrider med jordtistel (C. acaule), kåltistel (C. oleraceum), kärrtistel (C. palustre) och åkertistel (C. arvense).

Brudborste, blomkorg

Utbredning. Brudborste är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är inte funnen på Gotland. Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar, i skogsbryn etc. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Brudborste

Användning. Bladen har använts till färgning.

Etymologi. Artnamnet helenioides betyder 'lik Helenium' vilket syftar på ålandsrot (Inula helenium) vars basalblad påminner om dem hos brudborste. Det svenska namnet brudborste uppges redan av Linné som ett småländskt namn på arten.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bladen gifwa så wäl för sig sjelfwe, som i blandning med björklöf en ganska wacker gul färg, och på blå botten wackert grönt."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirshel.html
Senaste uppdatering: 15 december 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg