Bantistel

Cirsium canum (L.) All.

Hunde-Tidsel Graue Kratzdistel

Bantistel Beskrivning. Bantistel är en flerårig ört som kan bli upp till en och en halv meter hög. Stjälken är enkel eller fågrenig, upptill är den ullhårig och vingad av de nedlöpande bladen, de nedre bladen är skaftade. Bladen är lansettlika, med helbräddad eller bukttandad kant som har stickande borst. Bantistel Bladens ovansida är grön, medan undersidan är grågrön och krushårig. Bantistel blommar från juli till september. Blomkorgarna sitter ensamma och har purpurröda blommor. Holkfjällen är spetsiga, de yttre tornuddiga.
Bantistel känns igen på de hela bladen, de ensamma korgarna, samt den endast upptill vingkantade stjälken.

Bantistel Utbredning. Bantistel förekommer sällsynt eller tillfälligt i Skåne. Den växer på ruderatmark. Första fynduppgift är från Hyby, Skåne och publicerades av T. Brandt år 1930 (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Brandt i Hyby år 1927 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet canum kommer av latinets canus (grå) och syftar på de grå bladundersidorna.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirscan.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg