Åkertistel

Cirsium arvense (L.) Scop.

Vetenskapliga synonym: Serratula arvensis L.

Åkertistel Ager-Tidsel Pelto-ohdake Þistill Creeping Thistle Acker-Kratzdistel

Åkertistel, blomkorg

Beskrivning. Åkertistel är en flerårig, ofta grågrön ört med upptill grenad stjälk och många små blomkorgar. Den har krypande och vitt förgrenade jordstammar som ofta utbreder sig horisontellt i våningar, ibland ända till två meters djup. Avbrutna bitar av jordstammen bildar lätt nya plantor och detta har gjort arten till ett svårutrotat ogräs. Stjälken kan bli drygt en meter hög och är vanligen så gott som tornlös, men nedlöpande blad kan ibland ge den ett tornigt utseende. Bladen är oftast brett parflikade med borsttaggig kant. Åkertistel blommar från juli till september. Blomkorgarna är ganska små och arten kan vara skildkönad. Hanplantor har nästan runda korgar med purpurröda blomkronor och honplantor har mer långsträckta korgar med ljust violetta blomkronor. Arten är mycket variabel och delas ibland upp i flera varieteter.
Åkertistel Åkertistel kan bilda hybrider med brudborste (C. helenioides), jordtistel (C. acaule), kåltistel (C. oleraceum) och vägtistel (C. vulgare).

Åkertistel Utbredning. Åkertistel är vanlig i nästan hela landet, men är något mindre frekvent i Norrbotten och i fjälltrakterna. Den förekommer oftast som ogräs, i åkrar, ängar och betesmarker men växer också till exempel på havsstränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Åkertistel i frukt Användning Linné (1749) skriver att "Fröhus-dunet brukas af dem fattigom för fjäder i sängkläder" och han berättar också att den är "af sit krypande rätt förhatelig i åkrarna".

Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker) och syftar på att arten ofta växer i åkrar.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...et ibland de elakaste och tillika allmännaste ogräs i Sädesåkrar, och äfwen i en del Trägårdar, där den fått innästla sig. Detta ogräs både kryper omkring eller widgar sig, och går på djupet med fine rötter, och som dess frö flyga, kunna de äfwen lätt transporteras inuti de bäst omgärdade ställen."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirsarv.html
Senaste uppdatering: 6 september 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg