Jordtistel

Cirsium acaule Scop.

Dvergtistel Lav Tidsel Dwarf Thistle Stengellose Kratzdistel

Jordtistel Beskrivning. Jordtistel är en lågväxt men grovt byggd flerårig ört. Stjälken är mycket kort och saknas oftast helt vilket gör att alla blad sitter samlade i stora platta rosetter. Ofta sitter flera bladrosetter tätt tillsammans. Bladen är nästan kala, djupt parflikiga med vassa, grova tornar. Jordtistel blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är ganska stora, smalt äggrunda med torniga holkfjäll, de är oskaftade och sitter vanligen ensamma eller få tillsammans i mitten av bladrosetten. Blommorna är vackert karminröda.
Jordtistel Jordtistel känns lätt igen på avsaknaden av stjälk och på att blomkorgarna sitter oskaftade bland bladen. Den kan knappast förväxlas med andra arter, men bildar hybrider med flera av de andra arterna i släktet tistlar (Cirsium).

Jordtistel Utbredning. Jordtistel är vanlig på Öland och Gotland och i Skåne, men den förekommer sällsynt ända upp till Uppland. Den växer vanligen på kalkrik mark, i beteshagar och torra ängar där omgivande vegetation inte är för hög. Första fynduppgift publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acaule betyder 'utan stjälk' och kommer av latinets caulis (stjälk) och a- (utan).

Familj: Asteraceae
Släkte: Cirsium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer här och där på Gotland, Öland och emellan Jönköping och Wastena samt utan för Enkiöping wid wägen.
Blomman som består af et eller twå röda hufwud med glat Blomfoder, ligger liksom ofwan på Bladen, som kring spridas helt artigt."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cirsi/cirsaca.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg