Bildgalleri

Parksallat - Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.


Parksallat

Parksallat

Parksallat

Parksallat

Blomkorg

Skottspets med
unga knoppar

Blad

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cicer/cicemac2.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg